Kontakt

Kontakt

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ KAPELY FLERET

Silvia Hrachová

adresa: POBox 34
763 12 Vizovice
mobil: +420 777 122 054
mail: silviamajercakova@email.cz
silvia-fleret@email.cz

KAPELNÍK

Ing. Zdeněk Hrachový

adresa: POBox 34
763 12 Vizovice
web: fleretmusic.cz

Obchodní podmínky & osobní údaje

Uskutečněním objednávky webu fleretmusic.cz dáváte souhlas, aby v  souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o  změně  některých zákonů, byly řádně a v mezích zákona zpracovány osobní údaje, které jsou do webu zadány za účelem objednávky zboží.

Uživatel se zavazuje, že se při používání tohoto Portálu bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Údaje bude zpracovávat Silvia Hrachová (IČ: 76427021) a nebudou uchovávány déle než po dobu nezbytně nutnou k vyřízení objednávky.

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy České republiky.

Dále na webu fleretmusic.cz používáme cookies, zejména v návaznosti na Google Analytics, abychom mohli náš web nadále vylepšovat. Na tomto webu trvale používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají. Při probíhajících kampaních se mohou na webu krátkodobě objevit i kódy dalších měřicích nástrojů.

V případě požadavku na výmaz osobních údajů se nám ozvětě pomocí e-mailového kontaktu.

Obchodní podmínky (.pdf)

Formulář pro odstoupení od smlouvy (.docx)